วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตร 20 บาทรุ่นที่ 6

EP. 117 ธนบัตร 20 บาทรุ่นที่ 6 รูปพรรณคล้ายธนบัตร 20 บาทรุ่นก่อนๆ แต่ฝังเส้นใยเคลือบโลหะในเนื้อกระดาษแทนการโรยเส้นไหมสี และตัดเครื่องหมายทัณฑฆาต(ตัวลูกน้ำเหนือตัวอักษร ร เรือ)ของคำว่าธนบัตรออก ข้อความแจ้งโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรเปลี่ยนไปมีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นและข้อความสั้นกว่าเดิม
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเ)นประธานอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงกลางเป็นภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตมหาสมาคม
ประกาศใช้เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ขนาด 7.7x13.6 เซนติเมตร
สีของธนบัตรเป็นสีเขียว
20 Bath Type VI
Difference : Identical to 20 bath type before this type but alphabets used in the statement of the penalty for forgery of banknote on the back side was bigger and shorter statement than other type before.
Announce: August 27,1958
Measurements: 8.7 by 14.7 centimeter.
Colour: Green
https://youtu.be/d1wImC8wyi0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น