วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 140 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 50 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน

EP. 140 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 50 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยในฉลองพระคระมหาจักรี เป็นประธาน ด้านล่างมีลายกระหนกลวดลายเป็นรูปดอกไม้และใบไม้งดงามมาก
ด้านหลัง เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระน้ำเต้าทองคำ) ประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินว่า "ด้วยพระเจ้าหงสาวดี มิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี เสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพาลทุจริต คิดจะทำอันตรายแก่เรา ตั้งแต่นี้ไป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกันดุจดังแต่ก่อนสืบไป" ด้านซ้ายมือมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทรงพระแสงดาบนำทหารเข้าตีค่ายพม่าและพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสร์ดอนเจดีย์ ด้านขวามือเป็นพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 13.8 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีเขียว
Fifteenth Series 20 Bath Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: November2,2012
Measurements: 7.2 by 13.8 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Green


https://youtu.be/AJaNjJzhjfs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น