วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 60 บาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพรรษา 60 ปี


EP.108 ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 60 บาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพรรษา 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ด้วยพระบุญญาธิการบารมี ฐานะการเงินของประเทศได้เข้าสู่ภาวะที่มั่นคงเป็นที่ประจักษ์แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรออกบัตรธนาคารให้ใช้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
60th years old Anniversary of Auspicious Occasion of His Majesty Hing Phumibol Adulayadej of Thailand on 5th December 1987.
https://youtu.be/GIq-QU4G-Bc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น