วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 20 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป

EP. 135 ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 20 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร อักษรตัวแรกคือพระปรมาภิไธยภมิพลอดุลยเดช ส่วนอักษร ปอรอ มาจากคำว่าปรมราชาธิราชหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ เลขที่อยู่เหนืออักษรพระปรมาภิไธยย่อ ระหว่างพระจอมมหามงกุฎเป็นหมายเลข ๙ ประจำรัชกาล
ด้านหลังมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทร มหาอนัทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทรเป็นประธาน ทางด้าขวามือของพระองค์เป็นภาพสพานพระราม 8มีรูปแบบโดดเด่นสวยงามเพราะได้ออกแบบเป็นสพานขึงแบบอสมมาตร ซึ่งหมายความว่ามีเสาสพานหลักเสาเดียวทางด้านฝั่งธนบุรีและมีเสารับน้ำหนักหนึ่งต้นบนฝั่งพระนครจึงไม่มีเสารับน้ำหนักตั้งอยู่กลางแม่น้ำ ทำให้ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำ ช่วยป้องกันน้ำท่วมและระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งไม่กระทบต่อการจัดตั้งกระบวนพยุหยาตราชลมารค ด้านซ้ามือเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชการที่ 9 เสด็จประพาสเยี่ยมชาวจีนที่สำเพ็ง
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 13.8 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีเขียว
Fivteenth Series 20 Bath Cerculation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: February12,2003
Measurements: 7.2 by 13.8 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Green


https://youtu.be/DCTc8Cp07CE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น