วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตร 10 บาทรุ่นที่ 6

EP. 116 ธนบัตร 10 บาทรุ่นที่ 6 รูปพรรณคล้ายธนบัตร 10บาทรุ่นก่อนๆ แต่ฝังเส้นใยเคลือบโลหะในเนื้อกระดาษแทนการโรยเส้นไหมสี และตัดเครื่องหมายทัณฑฆาต(ตัวลูกน้ำเหนือตัวอักษร ร เรือ)ของคำว่าธนบัตรออก ข้อความแจ้งโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรเปลี่ยนไปมีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นและข้อความสั้นกว่าเดิม ประกาศใช้เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ขนาด 7.7x13.6 เซนติเมตร
สีของธนบัตรเป็นสีน้ำตาล
10 Bath Type VI
Difference : Identical to type before this type but alphabets used in the statement of the penalty for forgery of banknote on the back side was bigger and shorter statement than other type before.
Announce: August 27,1958
Measurements: 8.7 by 14.7 centimeter.
Colour: brown
https://youtu.be/Wn2fOvGyobI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น