วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตร 100 บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารEP. 106 ธนบัตร 100 บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555.ปัจจุบันนี้พระองค์ได้สืบพระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559. 5th cycle or 60 years old Anniversary of Auspicious occasion Birth Day of Somdet Phaboromosathiraj Siam Crown Prince on 28 July 2012.Now His Majesty become to the king of Thailand 0n 29th November 2016.

EP. 106 ธนบัตร 100 บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555.ปัจจุบันนี้พระองค์ได้สืบพระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559.

5th cycle or 60 years old Anniversary of Auspicious occasion Birth Day  of Somdet Phaboromosathiraj Siam Crown Prince on 28 July 2012.Now His Majesty become to the king of Thailand 0n 29th November 2016.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น