วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรร้อยบาทที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสครบรอบ 60ปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 60ปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553

EP. 109 ธนบัตรร้อยบาทที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสครบรอบ 60ปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 60ปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553
Commemorative 100 bath Banknote on the Auspicious Occasion of 60th Royal Wedding Ceremony on 28th April 2010 and The Coronation of His Majesty The king Phumibol Adulayadej of Thailand on 5th May 2010.
https://youtu.be/fDVpe9yMKOY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น