วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7


EP.107 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555.
Commemorative Banknote on the Occasion of His Majesty the King’s 7th Birthday Anniversary 5th December 5th 2011.
https://youtu.be/Ib2T1h75LR0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น