วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 179 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 25 สตางค์ พ.ศ.2520(ตรารวงข้าว)EP. 179 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 25 สตางค์ พ.ศ.2520(ตรารวงข้าว) ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่าประเทศไทย รัชกาลที่ 9 ด้านหลังเป็นอักษรตัวเลขขนาดใหญ่ ๒๕ สตางค์ ริมขอบเหรียญมีภาพรวงข้าวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านล่างจารึกว่า ๒๕๒0(เลขศูนย์เหลี่ยมมีชนิดตัวเลขศูนย์กลมซึ่งหายากกว่า) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ 20.50 มิลลิเมตร ชนิดทองเหลือง จำนวนที่ผลิต 183,356,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama 9 value 25 Stang 1977(ear of paddy).On the head side of the coin is a portrait of King Rama 9 around the rim of the coin are words Thailand and Reign 9. On the tail side of the coin have big alphabet ๒๕ and under is B.E ๒๕๒0 on the rim left and right are ear of paddy . Diameter is 20.50 millimeter, Type Bronze. Launching in year 1977, Number of mintages are 183,356,000 coins.
https://youtu.be/5IT8nnCzb2M

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น