วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 1000 บาท ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)

EP. 133 ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 1000 บาท ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีพระราชลัญจกรประจำพระองค์  เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข " รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน พระราชลัญจกรนี้เป็นตรารูปไข่ กว้าง 8 สูง 6.7 เซ็นติเมตร
ด้านหลังมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงชุดจอมทัพไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงแผนที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและปรับปรุงต้นน้ำลำธารอีกทั้งยังเป็นการสงเสริมพระราชกรณียกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ดังหระราชดำรัสสำคัญตอนหนึ่งว่า”....พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี ต่อน้ำ.....พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ด้านขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีภาพเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ส่วนด้านซ้ายบนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯจะมีภาพป่าต้นน้ำและด้านล่างเป็นภาพที่ทั้งสองพระองค์ทรงเด็จเยี่ยมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้  30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ขนาด กว้าง 8 ยาว 16.6 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีน้ำตาล

Fourhteen Series 1,000 Bath on Anniversary of Auspicious Birtday of His Majesty Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat.
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: June 30,1992
Measurements: 8 by 16.6 centimeter.
Watermark:  A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour:  Brownไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น