วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 149 เหรียญเงินพระบรมรูป ตราแผ่นดิน King Rama V -Coat of Arm Coinsเรียกว่าพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสยาม


EP. 149 เหรียญเงินพระบรมรูป ตราแผ่นดิน King Rama V -Coat of Arm Coinsเรียกว่าพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสยาม(ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คราครุฑพ่าห์ที่เห็นกันทั่วไปในหัวหนังสือราชกาล) ขนาด 31 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสยาม ริมขอบเหรียญจารึกว่า กรุงสยาม รัชกาลที่ 5 ราคาบาทหนึ่ง
Silver coins Head side is profile of Somdet Phra Poraminthra Maha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua Tail side is King Rama V -Coat of Arm(Royal coat of arms of Siam).Now change to Garuda profile.
measurement 31 millimeter write alphabet Krung Siam Rama V reign and one Baht on the rim of coin.
https://youtu.be/IENhractNig

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น