วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 100 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน

EP. 141 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 100 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยในฉลองพระคระมหาจักรี เป็นประธาน ด้านล่างมีลายกระหนกลวดลายเป็นรูปดอกไม้และใบไม้สวยงดงาม ด้านซ้ายมือมีตราสัญลักษณ์ฉลองครองราช ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง เป็นภาพพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นประธาน ด้านซ้ายมือมีพระบรมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ถัดไปเป็นภาพพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีที่ปัจจุบันเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือ ด้านขวาเป็นภาพราชวังเดิมกรุงธนบุรี พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 15 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นด้านหน้า
สีธนบัตรเป็นสีแดง
Fifteenth Series 100 Bath The great king series Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: December27,2014
Measurements: 7.2 by 15 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a background design of the front.
Colour: Red
https://youtu.be/-R1WgKCuBvAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น