วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 187 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์ พ.ศ.2523(ตรารวงข้าว)


EP. 187 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์ พ.ศ.2523(ตรารวงข้าว) ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ประเทศไทย รัชกาลที่ 9” ด้านหลังเป็นอักษรตัวเลขขนาดใหญ่ “50 สตางค์” ริมขอบเหรียญมีภาพรวงข้าวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านล่างจารึกว่า “พ.ศ. ๒๕๒๓” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ 23.00 มิลลิเมตร ชนิดทองเหลือง จำนวนที่ผลิต 122,260,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama 9 value 50 Stang 1980 (ear of paddy).On the head side of the coin is a portrait of King Rama 9 around the rim of the coin are words “Thailand and Reign 9”. On the tail side of the coin have big alphabet “50 Stang” on the rim have image ear of paddy on left and right side under inscribe 1980 . Diameter is 23.00 millimeter, Type Bronze. Launching in year 1980, Number of mintages are 122,260,000 coins.
https://youtu.be/Fv2OEmQ-Zgw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น