วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.169 เหรียญเงินกระษาปณ์ที่ระลึกครอราช 25 ปี พ.ศ.2514 ชนิดราคา 10 บาท


EP.169 เหรียญเงินกระษาปณ์ที่ระลึกครองราช 25 ปี พ.ศ.2514 ชนิดราคา 10 บาท ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักรไปทางด้านขวาเป็นประธาน บนริมขอบบนของเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ครบ 25 ปี” ด้านหลังเหรียญมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร ตรงกางวงจักร มีอักขระเป็น”อุ” หรือเลข ๙ไทย รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่ามีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.50 มิลลิเมตร ชนิดเงิน จำนวนที่ผลิต 2,000,000 เหรียญ
Commemorative one Baht silver coins in Auspicious occasion of His Majesty the King Rama 9 25th years Coronation in 1971 .On the head of the coin is portrait of King Rama 9 face to the right of the coin and on the tail of the coin is Royal coat of arms of King Rama 9. Launching in 1971 , diameter is 20.50 millimeter, type silver. Number of mintages are 2,000,000 coins.

https://youtu.be/exn-XAm8_x4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น