วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.190 เหรียญกษาปณ์พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีณ์รัชกาลที่ 7 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523


EP.190 เหรียญกษาปณ์พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีณ์รัชกาลที่ 7 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก เป็นประธาน ข้างใต้จารึกว่า “๑0 ธันวาคม ๒๔๗๕” ริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทย”
ด้านหลังมีตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 7 เป็นพระพิชัยมงกุฎอยู่เหนืออักษร ปปร อยู่ตรงกลาง รอบขอบเหรียญจารึกว่า “ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓ ๕บาท” โดยรอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิดนิกเกิล จำนวนที่ผลิต 30,000,000 เหรียญ
Auspicious Occasion of opening ceremony Monument of King Rama VII 5 Baht coins 1980
On the head side of the coin is a portrait of Phrabat Somdet Phra Poraminthramaha Pajadhipok under inscribe “10 December 1980”. Around the coin are words “Phrabat Somdet Phra Poraminthramaha Pajadhipok give sovereignty to Thai people” and on the tail side of coin is Royal coat of arms of King Rama VII. There are alphabets “Por Por Rho” under the royal crown”. Around rim of the coin inscribe “Thailand 1980 5 Baht” in Thai language. Launching in 1980. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Number of mintages are 30,000,000 coins.
https://youtu.be/eFcR28dkMeI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น