วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 152 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9


EP. 152 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 50 สตางค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร ผลิตในปี พ.ศ.2493 จำนวน 20071000 เหรียญ ชนิดทองเหลือง(พิมพ์ใหญ่)
Circulation coins beginning from early reign of King Rama 9 Price 50 Satang, Diameter 23 millimeter, Type bronze(big model).Number of mintage production is 20,071,000cions.
https://youtu.be/xNOU8_hr8Ac

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น