วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 143 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 1000 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน

EP. 143 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 1000 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยในฉลองพระครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นประธาน ด้านล่างมีลายกระหนกลวดลายเป็นรูปดอกพุดตานสองดอกใหญ่และเล็กและใบประกอบลาย ด้านซ้ายมือมีตราสัญลักษณ์ฉลองครองราช ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง มีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระยาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ภาพด้านขวาเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าและพสกนิกร ส่วนทางด้นขวาเป็นภาพพระที่นั่งอนันตมหาสมาคม
พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย การป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาลจังหวัดและอำเภอ และได้มีการสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433 นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญ การก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร การรถไฟ ส่วนการคมนาคม ให้มีการขุดคลองหลายแห่ง เช่น คลองประเวศบุรีรมย์ คลองสำโรง คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองเปรมประชากร และ คลองทวีวัฒนา ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองส่งน้ำประปา จากเชียงราก สู่สามเสน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ซึ่งคลองนี้ส่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบเชียงราก ผ่านอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี,อำเภอปากเกร็ด และ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท และ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ได้รับรางวัล
The Best Regional Banknote of the Year 2015
ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ได้ประกาศมอบรางวัล The Best Regional Banknote of the Year 2015 ให้แก่ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 16.2 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นด้านหน้า
สีธนบัตรเป็นสีน้ำตาล
Fifteenth Series 1,000 Bath The Great King Series Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: June 24,2015
Measurements: 7.2 by 16 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a background design of the front.
Colour: Brown


https://youtu.be/l6yqawrLkzk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น