วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 1000 บาท รุ่นที่1 ใช้หมุนเวียนทั่วไป

EP. 138 ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 1000 บาท รุ่นที่1 ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข 9" รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
ด้านหลังมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงชุดสากลด้านซ้ายมือของพระองค์มีภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปทรงเปิดเขื่อนในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ด้านขวามือเป็นเป็นภาพแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียง ใต้ลงมามีข้อความพระราชดำรัสว่า”เศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”
ด้านซ้ายมือล่างสุดใต้ตัวเลขบอกราคาธนบัตร ๑000 บาท มีข้อความว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงสุด 20 ปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 1 กันยายน พ.ศ. 2542
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 16.2 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีน้ำตาล
Fifteenth Series 1000 Bath Type 1 Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: September 1,1999
Measurements: 7.2 by 16.2 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Brown


https://youtu.be/Lfom4rrwtpc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น