วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 13 ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป


EP. 130 ธนบัตรแบบที่ 13 ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธานอยู่เบื้องขวามือ ด้านขวามือของพระองค์มีพระลัญจยากรราชวงศ์จักรี ด้านล่างของธนบัตรมีลายกระจังตัวอ้อยประกอบล้อมรอบด้วยลายกนก 4 ตัวด้านข้างและด้านล่างซ้ายขวา
ด้านหลังมีพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อยู่เบื้องหน้าภาพพระบรมมหาราชวัง ด้านล่างสุดเหนือตัวเลขอาราบิคบอกราคาธนบัตร 500 บาทมีคำว่า”พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2279-2352”
ข้อสังเกต ธนบัตรห้าร้อยบาทชนิดนี้แตกต่างกับชนิดที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระเจริญอายุ ๙0 พรรษา โดยต่างกันที่ไม่มีคำว่า”สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ๙0 พรรษา เหนือตัวเลข 500 บาทบอกราคาธนบัตรและ ลายน้ำพระฉายาสาทิสลักษณ์จะแตกต่างกัน รวมทั้งไม่มีอักษรขนาดจิ๊วคำว่าทรงพระเจริญบนเส้นใยขวางของธนบัตร
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 16 กันยายน 2533
ขนาด กว้าง 8 ยาว 16 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีม่วง
Thirteen Series 500 Bath Cerculation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: September 16,1987
Measurements: 8 by 16 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Purple
Number of printing 11 million banknotes.


https://youtu.be/9tYZ2egJsgk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น