วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตร 5 บาทรุ่นที่ 6

EP. 115 ธนบัตร 5 บาทรุ่นที่ 6 รูปพรรณคล้ายรุ่นก่อนๆ แต่ฝังเส้นใยเคลือบโลหะในเนื้อกระดาษแทนการโรยเส้นไหมสี และตัดเครื่องหมายทัณฑฆาตของคำว่าธนบัตรออก ข้อความแจ้งโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรเปลี่ยนไปมีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นและข้อความสั้นกว่าเดิม หมวดและหมายเลขธนบัตรเริ่มตั้งแต่ ธ 25 ถึง ธ100 น 1 ถึง น 100 บ 1 ถึง บ 100และ ป 1 ถึง ป 100
ประกาศใช้เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ขนาด 7.7x13.6 เซนติเมตร
หมายเหตุหลังจากธนบัตร ห้าบาทรุ่นนี้ใช้มาได้ประมาณ 11 ปีแล้วได้เริ่มเปลี่ยนมาพิมพ์ธนบัตรห้าบาทรุ่นใหม่ที่โรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นไป และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงพิมฑ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
5 Bath Type VI
Difference : Identical to type before this type but alphabets used in the statement of the penalty for forgery of banknote on the back side was bigger and shorter statement than other type before.
Announce: August 27,1958
Size: 7.7 by 13.6 centimeter.
https://youtu.be/piPrfu35P70

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น