วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 110 ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท แบบที่ 15 รุ่นที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรเมนธร มหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาบดินธร
ด้านหน้า พระบรมฉายาทิสลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
ด้านหลัง พระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอนันมหิดล ภาพสะพานพระราม 8 และภาพเสด็จพระราชดำเนินประพาสสำเพ็ง
พระราชดำรัส ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้
ขนาดธนบัตร 7.20x13.80 เซ็นติเมตร
จ่ายแลก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546
20 bath banknote Type 15th Generation 1st for Memorial of His Majesty Phra Bat Somdet Phra Poramentharamaha Ananda Mahidol Phra Atthama Ramathibodindara
Size 7.20x13.80 centimeter
Launched on 3rd March 2003
https://youtu.be/WRZP7plDJf4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น