วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 10 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

EP.112 ธนบัตรแบบที่ 10 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ราคาระบุในธนบัตร 100บาท
ด้านหน้า พระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องแบบจอมทัพเป็นประธานอยู่ด้านขวามือ ส่วนมุมซ้ายมือล่างสุดเป็นภาพช้างสามเศียร
ด้านหลังเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีโขนเรือเป็นรูปศีรษะหงส์ เป็นเรือที่พระมหากษัตริย์ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนในขบวนพยุหยาตราชลมารค ด้วยความงดามแห่งศิลปะกรรมจึงได้รับรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรปะจำปีค.ศ. 1992 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนต์ พ.ศ. 2535 ธนบัตรนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความสวยงามในการออกแบบธนบัตรไทย ธนบัตรนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่รัฐบาลไทยจ้างบริษัท โทมัส เดอ ลา รู แอน คัมปานี ลิมิเตด ลอนดอนพิมพ์ และไม่มีการระบุชื่อบริษัทผู้พิมพ์ในธนบัตรเหมือนแบบก่อนหน้านี้ เป็นธนบัตรไทยแบบ 10 ที่มีราคา100บาทราคาเดียวไม่มีการพิมพ์ราคาอื่นๆ และเป็นธนบัตรชนิดแรกที่เปลี่ยนแบบให้มีหลายสีขึ้นรวมทั้งเพิ่มลวดลายไทยให้มากขึ้น เพราะรุ่นก่อนหน้านั้นมีการปลอมแปลงกันมาก
ประกาศใช้เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ขนาด 8.7 คูณ14.5 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ด้านข้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในวงกลมใข่สีขาว สีของธนบัตรเป็นสีแดงสดงดงาม
ข้อสังเกต ตั้งแต่ธนบัตรแบบที่ 10 นี้ต่อไปจนถึงปัจจุบันจะไม่มีการโรยใหมอีกต่อไป
Tenth Series Banknote : Royal barge Suphannahong
Printed by: Thomas De La Rue & company Limited London
Announced: May16,1968
Size:8.7by14.5 centimeter
Watermark: A profile of King Rama IX placed in a white oval background.
Colour: Red
Observation: From banknote, Tenth series until now without fiber scattered on the note.
https://youtu.be/ePG6qNI588I

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น