วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรชนิด 100 บาทรุ่นที่ 6

EP. 118 ธนบัตรชนิด 100 บาทรุ่นที่ 6 รูปพรรณคล้ายธนบัตร 20 บาทรุ่นก่อนๆ แต่ฝังเส้นใยเคลือบโลหะในเนื้อกระดาษแทนการโรยเส้นไหมสี และตัดเครื่องหมายทัณฑฆาต(ตัวลูกน้ำเหนือตัวอักษร ร เรือ)ของคำว่าธนบัตรออก ข้อความแจ้งโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรเปลี่ยนไปมีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นและข้อความสั้นกว่าเดิม
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธานอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงกลางของธนบัตรเป็นภาพประตูซุ้มมงกุฎ วัอรุณราชวราราม หน้าประตูมีรูปปั้นยักษ์สองตน ยักสีขาวชื่อสหัสเดชะส่วนยักสีเขียวชื่อทศกัณฐ สร้างในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตมหาสมาคม
ประกาศใช้เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ขนาด 8.7x13.6 เซนติเมตร
สีของธนบัตรเป็นสีแดงสด
20 Bath Type VI
Difference : Identical to 100 bath banknote before this type but alphabets used in the statement of the penalty for forgery of banknote on the back side was bigger and shorter statement than other type before.
Announce: August 27,1958
Measurements: 8.7 by 14.7 centimeter.
Colour: Red
https://youtu.be/i32ALOioJ-k

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น