วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 158 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 10 สตางค์ ดีบุก

EP. 158 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 10 สตางค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 มิลลิเมตร ชนิดดีบุก จำนวนที่ผลิตในปี พ.ศ. 2593 13,969,000 เหรียญ
Circulation coins beginning from early reign of King Rama 9 Price 10 Satang, Diameter 17.5 millimeter, Type tin. Number of mintage production is 13,969,000 coins.
https://youtu.be/NdFkVF4oZlY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น