วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 100 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป

EP. 131 ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 100 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร อักษรตัวแรกคือพระปรมาภิไธยภมิพลอดุลยเดช ส่วนอักษร ปอรอ มาจากคำว่าปรมราชาธิราชหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ เลขที่อยู่เหนืออักษรพระปรมาภิไธยย่อ ระหว่ามพระจอมมหามงกุฎเป็นหมายเลข ๙ ประจำรัชกาล
ด้านหลังมีพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านขวามือของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นภาพพระภิกษุสอนหนังสือแก่เด็กชายเด็ก หญิง อยู่เบื้องหน้าภาพวัด ส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นภาพเด็กนักเรียนชายหญิงอยู่เบื้องหน้าภาพโรงเรียนและถัดไปเป็นรูปสมุดหนังสือ
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 29 กันยายน 2537
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 15 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีแดง
Fourhteen Series 100 Bath Cerculation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: September 29,1994
Measurements: 7.2 by 15 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Red


https://youtu.be/xN5PdHSv5Gs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น