วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 156 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 สตางค์


EP. 156 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 สตางค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ชนิดทองเหลือง ผลิตในปี พ.ศ.2493 จำนวน 15,550,000 เหรียญ
Circulation coins beginning from early reign of King Rama 9 Price 5 Satang, Diameter 15 millimeter, Type bronze. Number of mintage production is 15,550,000 coins.
https://youtu.be/BMw5HF6155w

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น