วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 142 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน

EP. 142 ธนบัตรแบบที่ 16 ชุดมหาราช ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยในฉลองพระครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นประธาน ด้านล่างมีลายกระหนกลวดลายเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ ด้านซ้ายมือมีตราสัญลักษณ์ฉลองครองราช ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นประธาน ด้านซ้ายมือเป็นภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้านขวามือเป็นป้อมพระสุเมรุ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (วันจักรี)ภายหลังการเสด็จเสวยราชย์แล้ว พระองค์ทรงมีพระราชกรณีกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา การที่ไทยสามารถปกป้องการรุกรานของข้าศึกจนประสบชัยชนะทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพระองค์ในการบัญชาการรบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับพม่าใน พ.ศ. 2328 ที่เรียกว่า "สงครามเก้าทัพ"
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 15.6 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นด้านหน้า
สีธนบัตรเป็นสีม่วง
Fifteenth Series 500 Bath The Great King Series Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: December27,2013
Measurements: 7.2 by 15.6 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a background design of the front.
Colour: Purple
https://youtu.be/UWAAM_0ZU2c
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น